Privacy en praktijkreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de betaling van de therapie. Deze persoonsgegevens worden digitaal verwerkt in een beveiligd administratie en verslagsleggingssysteem.

Wij voldoen aan de volgende plichten:

 • Uw gegevens worden verwerkt zoals beschreven in de behandelovereenkomst in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst. (WGBO)
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen en te verwijderen indien nodig.
 • Wij geven uw gegevens alleen door aan derden indien nodig en met uw toestemming. Wij vragen dit vooraf aan u. Denk hierbij aan een overdracht voor een andere zorgverlener of een in behandeling/tussen/eindverslag. Dit vindt plaats via een beveiligd mail systeem.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is volgens de WGBO.
 • Wij zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Praktijkregels

 • Afspraken dienen ten minste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet tijdig annuleren zijn wij gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  Uw behandelingen worden naar uw zorgverzekeraar gedeclareerd wanneer u recht heeft op een vergoeding.
 • Facturen van zorg die voor eigen rekening zijn worden verstuurd via een beveiligd mail systeem.
 • Bij elke afspraak neemt u zelf een handdoek mee.
 • In het gezondheidscentrum wordt u geacht een mondkapje te dragen in de algemene ruimte en uw handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Groepslessen worden gegeven met max 4 personen i.v.m. de corona maatregelen.
 • Er wordt binnen de praktijk veel waarde gehecht aan het waarborgen van kwaliteit en professionaliteit. De praktijk voldoet aan de formele kwaliteitseisen onder meer zoals gesteld door de beroepsvereniging VvOCM (www.vvocm.nl) en de zorgverzekeraars.
 • De therapeuten staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)